ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima raštinės vedėja: Tatjana Jermakovič, (8-5)2403344, gimnazijaavizieniu@gmail.com nuo 8.00 iki 16.00.

Už brandos atestato ir jo priedo dublikatą buvęs mokinys turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.
Brandos atestato ir jo priedo dublikato kaina – 4,34 Eur.
Sąskaitos numeris, į kurią mokėti už brandos atestato ir jo priedo dublikatą, būtinai nurodant mokėjimo pavedime gimnazijos pavadinimą – LT634010051001859722

Prašymo forma dėl dublikato išdavimo (pridedama)

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9CFE15EB6DA

Accessibility