ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Gimnazijos istorija

Istorija

Buvo mokoma trimis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų. Atidarytos 1 – 4 klasės lietuvių dėstoma kalba, 1 – 4 klasės rusų dėstoma kalba ir 1 – 8 klasės lenkų dėstoma kalba. Mokykla didžiavosi fizikos ir chemijos kabinetais, medžio ir metalo apdirbimo mokomosiomis dirbtuvėmis, erdvia sporto sale. Mokinių skaičius sparčiai augo, todėl netrukus tapo ankšta ir nuo 1970 metų pradėta dirbti dviem pamainom. Išaugo mokytojų skaičius. Mokykla tapo viena iš geriausių aštuonmečių mokyklų Vilniaus rajone. Nuo pat mokyklos atidarymo pradžios turtinga papildomojo ugdymo veikla: mokiniai dainavo mišriame chore, grojo mokyklos pučiamųjų orkestre, o sportininkus kūno kultūros mokytojai subūrė į tinklinio komandas. Aukščiausią įvertinimą pelnė abi komandos – berniukų ir mergaičių – 1979 metais, tapusios respublikinių varžybų prizininkėmis. 1970 m. mokykla dalyvavo ŽŪ pasiekimų parodoje Maskvoje. Tuo metu tai buvo labai svarbus įvykis mokyklos istorijoje ir didžiulis mokyklos direktoriaus Česlovo Živuško ir mokytojų kolektyvo nuopelnas. Avižienių mokyklos mokytojai turėjo galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi su svečiais mokytojais iš Latvijos, Estijos, Moldavijos ir iš kitų įvairių vietovių.
Avižienių gyvenvietė plėtėsi, gausėjo mokinių, todėl iškilo būtinumas plėstis mokyklai.

Naujasis mokyklos priestatas duris atvėrė 1979 m. Tada senojoje mokykloje įsikūrė pradinių klasių mokiniai, biblioteka, technologijų kabinetai, valgykla, o naujojoje tęsė mokslus 5-8 klasių mokiniai, į trečiąjį aukštą perkelti fizikos ir chemijos kabinetai, kūno kultūros pamokos ir sportinė veikla vyko erdvioje sporto salėje. Vykstant švietimo reformai, mokykla iš aštuonmetės reorganizuota į devynmetę, vėliau – į nepilną vidurinę, o nuo 1988 metų – į vidurinę.
1990 m. mokykla išlydėjo pirmą abiturientų laidą.
Per šį laikotarpį išleista šešiolika abiturientų laidų – 363 abiturientai. Mokykla didžiuojasi savo mokiniais: kunigu Miroslavu Balcevičiumi, vaikų gydytojais Ingrida Urbonavičiūte ir Jaroslavu Šturo, VU dėstytojais Diana Šileikaite ir Ričardu Gaidis ir kt.

Vizija

Avižienių dvikalbė gimnazija šiuolaikiška, atvira kaitai ir nuolat besimokanti švietimo institucija, įgyvendinanti priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, ugdanti brandžią, gebančią integruotis visuomenėje, kūrybišką, harmoningą, tolerantišką, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui, asmenybę.

Misija

Pažinti asmenį – puoselėti jo privalumus – ugdyti asmenybę – formuoti mokymosi visą gyvenimą principą.

Filosofija

Kiekvienas vaikas yra kam nors gabus, svarbu padėti jam atsiskleisti, pagal galimybes patirti mokymosi sėkmę, atrasti savo poreikius atitinkančią veiklą.

Pasididžiavimas savo gimnazijos istorija, tradicijų puoselėjimas skatina būti atsakingiems už mokymosi pasiekimus ir elgesį bei susiformuoti būsimo gyvenimo įvaizdžius.

Ir eina su mumis,
Kas niekam dar nežinoma,
Ir seka paskui mus,
Ko jau seniai nėra.
Mes kartais praeitį
Atgal susigrąžiname,
Atsiremiam į ją –
Tenai, kur ji gera.
Just. Marcinkevičius

1964 –ieji metai Avižienių apylinkės bendruomenei ypatingi metai – rugsėjo 12-ąją įkurta trikalbė Avižienių aštuonmetė mokykla.

Mokykla tapo viena geriausių aštuonmečių mokyklų Vilniaus rajone. 1970 m. mokykla dalyvavo ŽŪ pasiekimų parodoje Maskvoje.

Lenkų kalbos mokytoja Bronislava Borovik.

Fizikos mokytojas Norbert Borovik.

Rusų kalbos mokytoja Danutė Daveikienė.

Lietuvių kalbos mokytoja Aldona Trepiakienė.

Istorijos mokytoja Vilhelmina Krukovskaja.

Biologijos mokytoja Liusia Šimukovič.

Kūno kultūros mokytojai, sporto entuziastai: Jegor Sinkevič ir Pranciškus Šumskas – sporto mylėtojus subūrė į tinklininkų – berniukų ir mergaičių – komandas, kurios netrukus tapo žinomos ne tik rajone, bet ir Respublikoje.

Aukščiausią įvertinimą abi komandos pelnė 1979 metais, tapusios respublikinių varžybų prizininkėmis.

Avižienių gyvenvietė plėtėsi, augo ir mokinių skaičius. Netrukus mokiniams tapo ankšta nedidelėje mokykloje, todėl iškilo būtinumas plėstis mokyklai. Naujasis mokyklos priestatas duris atvėrė 1979 m.

Nuo 1979-1987 m. mokyklai vadovavo direktorė Leokadija Lapinskienė.

Avižienių devynmetė mokykla nuo 19881989 m. m. reorganizuota į vidurinę mokyklą. Nuo 1987-1999 m. mokyklai vadovavo direktorius Franc Dudarevič.

1997 m. mergaičių tinklinio komanda vykusiose „Pasaulio Polonijos“ varžybose Liubline užėmė III-ąją vietą, berniukų tinklinio komanda užėmė II-ąją vietą.

Avižienių vidurinę mokyklą garsino lenkų folkloro ansamblis „Truskavečka“, ilgą laiką ansambliui vadovavo Božena Zombkevič, Renata Lisovska.

„Atvažiuoja žolynai…“ – taip prasidėjo pirmoji lietuvių folkloro ansamblio „Žolynai“ vakaronė 1997 metų rudenį.

Mokyklai vadovavo nuo 1964 iki 1987 m.

Kruopštaus ir atsakingo pedagogų darbo, puikių mokinių rezultatų dėka, mokykla garsėjo, augo jos prestižas.

2001, 2002, 2009, 2010, 2012 metais Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz szkolna“ Avižienių vidurinę mokyklą  apdovanojo kaip geriausią mokyklą.

Nuo 2010 metų mokiniai dėvi mokyklinę uniformą.

Sukurtas gimnazijos himnas.

Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-82 Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla tapo Vilniaus r. Avižienių gimnazija

2013 m. inauguracijos šventiniai renginiai.

Mokyklinio autobusiuko raktų įteikimas.

Šiandien galime pasidžiaugti, kad tapome stipresni, turtingesni, išmintingesni, pasirengę naujiems pokyčiams ir nebijantys iššūkių.
Pastovi kaita ir tobulėjimas tapo mums būtinybė, kitaip mes neįsivaizduojame savo kasdieninės veiklos.

Accessibility