Atostogos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 m. m

  • Mokslo metai prasideda rugsėjo 01 d.
  • Gimnazija dirba pusmečiais. Pusmečių trūkmė 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams:

1-asis pusmetis: rugsėjo 01 d. – sausio 22 d.

2-asis pusmetis: 1-4 klasių mokiniams sausio 25 d. – birželio 09 d.

5, 6, 7, 8 ir  I- III gimnazijos klasių mokiniams sausio 25 d. – birželio 23 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams sausio 25 d. – gegužės 24 d.

Priešmokyklinės grupės vaikams ugdymo veikla organizuojama rugsėjo 01 – gegužės 28 d.

Mokinių atostogos

  Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

Rudens 1-8, I-IV g kl.

2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 1-8, I-IV g. kl. 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
Žiemos 1-8, I-IV g. kl. 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) 1-8, I-IV g. kl. 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12

 

Accessibility