ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Biblioteka

Bibliotekos vedėja: Stanislava Jermolajeva, tel. numeris: (8-5)2403344, el. paštas: stase.avm.biblioteka@gmail.com

Klausk bibliotekininko el. paštu: stase.avm.biblioteka@gmail.com

Bibliotekos darbo laikas:

 • pirmadienį–penktadienį –  8.00 – 16.30 val.
 • paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, vartotojai neaptarnaujami (jei yra nustatyta)

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:

 • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
 • bibliotekos dokumentų išdavimas;
 • naudojimasis skaitykla ir internetu;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
 • parodų ir renginių organizavimas;
 • kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir kt. paslaugos 

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Programinė lietuvių, lenkų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Skaitmeninės mokymo(si) programos;
 • Pedagoginė metodinė literatūra;
 • Periodiniai leidiniai.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas;
 • Skaitykla (3 darbo vietos, iš jų 3 kompiuterizuotų darbo vietų);
 • Vadovėlių fondas.

Techninės priemonės: kompiuteriai, spausdintuvas, skaitytuvas (skeneris)

Privaloma ir rekomenduojama literatūra

1–4 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)

5–10 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)

11–12 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)

Mokiniams (1–10 kl.) rekomenduojamos knygos https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbiamas-dr-kestucio-urbos-sudarytas-sarasas-mokiniams-rekomenduojamos-knygos-1-10-klasei

Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:

Naudojimosi Vilniaus r. Avižienių gimnazijos biblioteka taisyklės (pridedama)

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (pridedama)

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3352110ffdc11eb9f09e7df20500045

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37e2e820d39711e8bea9885f77677ec1

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D570962773F8

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

NUORODOS

Vadovėlių duomenų bazė  www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt

Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt

Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt

Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt

Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt

Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt

E. pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Accessibility