ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Bibliotekos projektai

Projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

2009–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu buvo aprūpinta bibliotekos įrangos ir baldų komplektu.
Projekto tikslas buvo modernizuoti mokyklų bibliotekas siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas.

Projektas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

2011–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projekte ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu gavo 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Dailė“, „Fotografija“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Muzikos barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Tautodailės metraštis“.
Projekto tikslas buvo mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklų bendruomenėms, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.

Accessibility