ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Darbo užmokestis

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2021 metai 2022 m. I ketvirtis
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Mokytojas
Pagalbos mokiniui specialistas
Bibliotekininkas
Raštinės vedėja
Informatikas inžinierius
Laborantas
Mokytojo padėjėjas
Vairuotojas
Valytojas
Virėjas
Kiemsargis
Accessibility