ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Erasmus+

Avižienių gimnazija įsijungė į projektą „Erasmus+“ (Tavo aplinka – europietiškos kultūros šaknys, kurioms priklausai ir tu)

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Vilniaus rajono Avižienių gimnazija įsijungė į projektą „Erasmus+“ ir jame dalyvaus 2 metus. Projekto pavadinimas e-nvironclusion. Šiame projekte tiesiogiai dalyvauja 2 anglų kalbos mokytojai ir keturi mokiniai amžiaus grupėje nuo 14 iki 19 metų. Tikimės, kad visa gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvaus siekiant įvykdyti projekto iškeltus uždavinius. Mūsų platformoje kartu su mumis veiks Vengrijos, Ispanijos ir Švedijos grupės.

Programa „Erasmus+“ yra integruota tarptautinė jaunimo programa, apimanti daug 2007-2013 metais vykdytų jaunimo programų („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“ ir kt.). Ji jungia jaunus žmones, skatina juos veikti, nebūti abejingiems, siekti užsibrėžtų tikslų

e-nvironcIusion yra projektas, kuriame atsispindi kultūrinė ir socialinė dalyvaujančių projekte aplinka. Tai mokymasis sudaryti galimybę išspręsti socialines problemas taikiu būdu, mokymasis komunikuoti, savigarbos ugdymas, siekis sumažinti mokinių, paliekančių mokyklą ankstyvame amžiuje, skaičių. Taip pat akcentuojama natūrali aplinka. Veiklos yra sutelkiamos ties gamtosaugos problemų suvokimu ir konkrečiais klausimais, tokiais kaip paveldo išsaugojimas, atliekų rūšiavimas, perdirbimas ir antrinių žaliavų naudojimas. Nagrinėjami ir aptariami įstatymai, priimti šioms problemoms spręsti konkrečiose šalyse, vedamas tarpkultūrinis dialogas tarp mokinių ir mokytojų.Projekte didelis dėmesys skiriamas inovatyvių skaitmeninių technologijų naudojimui bei mokinių kūrybiškumui.

Lapkričio pradžioje Avižienių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Viktorija Dūkštė buvo nuvykusi į Ispaniją į projekto koordinatorių susitikimą, kuriame taip pat dalyvavo mokytojai bei projektų koordinatoriai iš Vengrijos, Ispanijos, Švedijos bei Italijos. Susitikimas vyko 3 dienas ir jame buvo dalijamasi gerais mokymo ir mokymosi praktikos pavyzdžiais. Mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kuriuose buvo kalbama apie mokyklą kaip saugią erdvę, kurioje dominuoja lygybė, savitarpio supratimas, pagarba sau bei kitiems, neužmirštant savo šaknų ir tuo pat metu pritaikant šiuolaikines technologijas, kurios palengvina mokymosi procesą. Mokomasi tinkamai spęsti konfliktus, kalbama apie pagalbą mokiniui ne tik mokymosi bet ir socialiniais klausimais, taip pat didelis dėmesys skiriamas rūšiavimo problemoms spręsti, dalijamasi gerais pavyzdžiais. Susitikimo metu buvo aptartos TWINSPACE galimybės, padedančios bendradarbiauti bei dalintis informacija. Aplankytas COGERSA atliekų rūšiavimo bei perdirbimo centras. Susitikta su miestelio meru, jam pristatytas e – nvironclusion projektas, jo siekiai bei tikslai. Susitikimuose dalyvavo mokytojai, socialiniai darbuotojai bei psichologai, turintys ilgametes patirtis ir dalyvaujantys įvairiuose projektuose.

Kviečiame visą gimnazijos bendruomenę prisijungti prie vykdomo projekto, prisidėti prie gimnazijos vardo garsinimo už respublikos ribų, telkti bendruomenę ugdant kūrybingus, šiuolaikines technologijas ir jų galimybes pažįstančius, išprususius, žinančius nuolat kintančio pasaulio problemas ir joms neabejingus mokinius.

Daugiau skaityti galima čia 

Accessibility