ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Laisvos darbo vietos

AVIŽIENIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
SIŪLOME:

–    0,5 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį (koef. nuo 7,44);
–    kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
–    profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
–    lankstų darbo grafiką;
–    visas socialines garantijas;

REIKALAVIMAI :

– turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
– gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
–  dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
– bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais/rūpintojais), mokytojais ir socialiniais partneriais;
–  mokėti B2 lygiu bent vieną iš pagrindinių ES kalbų;
– turėti motyvaciją mokytis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su kolegijomis, universitetais bei kitomis profesinės veiklos įstaigomis.

DOKUMENTAI, KURIUOS PATEIKIA PRETENDENTAI:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
3. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (Europass).
5. Motyvacinį laišką.
6. Pašymą apie turimą karjeros specialisto darbo stažą (privaloma jei tokį stažą turite)

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Dokumentus kviečiame pateikti el. paštu: gimnazijaavizieniu@gmail.com su nuoroda KARJEROS SPECIALITAS.
Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui adresu:

Avižienių gimnazija, Sudervės g. 8, Avižieniai, Vilniaus raj.

Skelbimo publikavimo data: 2022-08-19
Skelbimo galiojimo data: 2022-09-16

AVIŽIENIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Pareigybė:
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
–  neterminuotą darbo sutartį ( 1 etatu);
–  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
–  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
–  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

-kelionės išlaidų kompensavimą.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją/ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją;
3. būti baigęs studijų programą, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 ,,Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui‘‘;
4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 48 straipsnio ,,Teisė dirbti mokytoju‘‘ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 reglamentuojamus reikalavimus;
6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
–  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
–  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
–  Gyvenimo aprašymą (CV);
 – rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Sudervės g. 8, Avižieniai, Vilniaus r.

Dokumentus galima siųsti gimnazijos el. paštu: gimnazijaavizieniu@gmail.com

Atlyginimas (bruto):
Nuo 1500 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-08-19

Accessibility