Logopedė

Logopedė:  Joana Stapčinskienė
el. paštas:  joana.stapcinskiene@gmail.com

Logopedės Joanos Stapčinskienės darbo grafikas 2020 – 2021 m. m.

Dzień tygodnia Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe
Trečiadienis 08.55 – 13.50 13.50 – 14.45
Ketvirtadienis 08.55 – 13.50 13.50 – 14.45

Godziny kontaktowe – zajęcia z uczniami.

Godziny niekontaktowe – konsultacje rodziców oraz nauczycieli, praca z dokumentacją szkolną, przygotowanie do zajęć.

Logopeda:
 
 1. Przeprowadza badania logopedyczne w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu;
 2. Ustala logopedyczne postępowania korekcyjno–terapeutyczne;
 3. Prowadzi pracę profilaktyczną i terepeutyczną w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;
 4. Prowadzi pracę profilaktyczną i terepeutyczną w zakresie pisania i czytania;
 5. Współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci objętych opieką logopedyczną.
Logopedo funkcijos:
 1. Išsiaiškina vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 2. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms.
 3. Dirba individualiai ir grupėmis.
 4. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe.
 5. Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos sutrikimo ir gebėjimo kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 6. Veda logopedines pratybas ir konsultacijas mokyklos logopedo kabinete.

Archyvai

Accessibility