ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkė: Inesa Jusel IVga

Mokinių tarybos koordinatorė: Edita Romanovska Čepėnienė – lenkų kalbos mokytoja/specialioji pedagogė

Mokinių taryba:

 • Deina Šalomskaitė 8c
 • Izabela Sivinska 8a
 • Donata Zapolskytė Iga
 • Amina Židanavičiūtė Igc
 • Ervin Lozovski IIga
 • Daniela Volynskaja IIgc
 • Bogdan Korsak IIIga
 • Martyna Jurgilaitė IIIgc
 • Gabriela Šip IVgc

Tikslai:

 • Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos administracija.
 • Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.
 • Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

Uždaviniai:

 • Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
 • Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
 • Skatinti gimnazistus dėvėti uniformą.
 • Įtraukti mokinius į rajono mokinių savivaldos veiklas.

Mokinių tarybos 2020-2021 m.m. veiklos planas

Accessibility