Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas: Milena Stankevič

Mokinių tarybos koordinatorė: Edita Romanovska Čepėnienė – lenkų kalbos mokytoja/specialioji pedagogė

Mokinių taryba:

 • Evelina Sinkevič 8a
 • Atėnė Stefanovič 8c
 • Bogdan Korsak Iga
 • Rasuolė Macytė Igc
 • Gabriela Šip IIgc
 • Milena Stankevič IIIga
 • Valerija Borisova IIIgc
 • Dariuš Markovskij IVga
 • Simas Jurelevičius IVgc

Tikslai:

 • Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos administracija.
 • Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.
 • Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

Uždaviniai:

 • Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
 • Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
 • Skatinti gimnazistus dėvėti uniformą.
 • Įtraukti mokinius į rajono mokinių savivaldos veiklas.

Mokinių tarybos 2020-2021 m.m. veiklos planas

Accessibility