Neformalusis švietimas

Neformalusis ugdymas gimnazijoje

 • Lietuvių kalbos būrelis „Kalba mane augina“. Vadovė Dalia Katinienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Lietuvių kalbos būrelis „Žodžio meistras“. Vadovė Daiva Rudaminienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Drasūs, judrūs, vikrūs“. Vadovas Viačeslav Verbovik, fizinio ugdymo vyresn. mokytojas
 • Berniukų tinklinis. Vadovas Viačeslav Verbovik, fizinio ugdymo vyresn. mokytojas.
 • Dailės būrelis ,,Įdomieji darbeliai“. Vadovė Galina Zaciško, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Ortografijos būrelis ,,Ortografija linksmai“. Vadovė Violeta Chvoinicka, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Matematikos būrelis ,,Skaičių pasaulis“. Vadovė Genoefa Lučun, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Linksmoji ortografija“. Vadovė Kristina Romankievič, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.
 • Informatikos būrelis ,,Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“. Vadovė Ilona Kutrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Būrelis ,,Pasaulio pažinimas angliškai“. Vadovė Renata Aliuk, anlgų kalbos vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Jaunieji informatikai“. Vadovė Lina Jakubonienė, matematikos ir infromacinių technologijų mokytoja.
 • Matematikos būrelis ,,Įdomioji matematika“. Vadovė Lina Jakubonienė, matematikos ir infromacinių technologijų mokytoja.
 • Šokio būrelis ,,Solo dance“. Vadovė Danielė Guščio, šokio mokytoja.
 • Būrelis ,,Jaunasis programuotojas“. Vadovė Nida Pileckienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Būrelis ,,Mažųjų dainininkų studija“. Vadovė Rasa Veteikienė, muzikos mokytoja.
 • Muzikos būrelis ,,Saulutė“.  Vadovė Elžbieta Karpovič, muzikos vyresn. mokytoja.
 • Muzikos būrelis „Akademija“. Vadovė Elžbieta Karpovič, muzikos vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Trimatis popieriaus menas“. Vadovė Rita Andruškevič, dailės vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Grafinis dizainas su programa Canvas“. Vadovė Rasa Vaičiuvienė, matemetikos mokytoja metodininkė ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja.
 • Būrelis ,,Šachmatų pradžiamokslis“. Vadovė Rita Užienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Dailės būrelis ,,Vaivorykštė“.  Vadovė Česlava Liachovič, dailės mokytoja metodininkė.
 • Būrelis ,,Vakar ir šiandien“. Vadovas Marijan Buinickas , vyresn. istorijos mokytojas.
 • Būrelis ,,Merginų tinklinis“. Vadovas Valdemaras Šumskas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas.
 • Vokalinis ansamblis „Svajonė“. Vadovė Rasa Veteikienienė, muzikos mokytoja.
 • Būrelis ,,Fizikos bandymai ir eksperimentai“. Vadovas Augenijus Baranauskas, matematikos vyresn. mokytojas ir fizikos mokytojas.
 • Istorijos būrelis ,,Ar pažįsti tą kraštą, kuris … vadinasi“. Vadovas Marijan Buinickas , vyresn. istorijos mokytojas.
 • Diskusijos studija ,, … o vis tiek“. Vadovas Marijan Buinickas , vyresn. istorijos mokytojas.

 

PIRMADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Merginų tinklinis – 2 val. I-II g 10 16.30-18.00 Sporto salėje V. Šumskas
Ansamblis „Saulutė“ -1 val. 1-4 10 14.00-14.45 Muzikos kab. E. Karpovič
Muzikos būrelis „Akademija“ – 1 val. I g-II g 10 14.55-15.40 Muzikos kab. E. Karpovič
Matematikos būrelis „Skaičių šalyje“- 1 val. 1-4 10 13.05-13.50 1a klasėje V. Chvoinicka

 

ANTRADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Dailės būrelis „Vaivorykštė“-1 val. 5-8 11 14.00-14.40 Geografijos k. Č. Liachovič
Berniukų tinklinis – 1 val. 5-8 10 14.55-15.40 Sporto salėje V. Verbovik
Pradinių klasių choras „Spindulys“- 1 val. 1-4 14 13.05-13.50 Muzikos kab. G. Jurkūnienė
Vokalinis ansamblis „Svajonė“ – 1 val. 5-8 11 14.00-14.40 Muzikos kab. G. Jurkūnienė
Būrelis „Jaunieji informatikai“ – 1val. 3-4 Lietuvių k. 12 13.05-13.50 Informac. technolog. L. Jakubonienė
Berniukų tinklinis – 1 val. III-IV g 10 15.50-16.35 Sporto salėje V. Verbovik

 

TREČIADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Muzikos būrelis „Saulutė“-1 val. 1-4 10 12.10-12.55 Priešmokyk. grupėje E. Karpovič
Būrelis „Vakar ir šiandien“-1 val. 5-8 10 14.00-14.45 Istorijos k. M. Buinickas
Būrelis „Mažasis aktorius“ – 1 val. 1-4 10 13.05-13.50 1a klasėje V. Chvoinicka
Būrelis „Mažasis aktorius“ – 1 val. 1-4 10 13.05-13.50 4a klasėje G. Lučun
Dainos ansamblis „Dobilėlis lylio“ – 1 val. 1-4 10 13.05-13.50 3c klasėje N. Pileckienė
Vokalinis ansamblis „Svajonė“ – 1 val. 5-8 11 14.55-15.40 Muzikos kab. G. Jurkūnienė

 

KETVIRTADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Būrelis „Drąsūs, judrus, vikrūs“ – 1 val. 1-4 10 13.05-13.50 Sporto salėje V. Verbovik
Būrelis „Rusija pasaulio žemėlapyje“-1val. Ig-IIg 12 14.55-15.40 Rusų kalbos J. Zacharevičienė
Dailės būrelis „Įdomieji darbeliai“ – 2val. 1-4 10 13.05-14.45 2a klasėje G. Zaciško
Būrelis „Linksmoji ortografija“-1 val. 1-4 12 13.05-14.45 3a klasėje K. Romankevič
Berniukų tinklinis – 1 val. 5-8 10 14.55-15.40 Sporto salėje V. Verbovik

 

PENKTADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Būrelis „Virtuvės šefai“-2val. 5-8 10 13.05-14.45 Technolog. k. III a. R. Andruškevič
Būrelis „Jaunieji informatikai“-1val. 3-4 lenkų k. 12 14.00-14.45 Informac. technolog. Lina Jakubonienė
Muzikos būrelis „Akademija“ – 1 val. I g-II g 10 14.55-15.40 Muzikos kab. E. Karpovič
Būrelis „Šviesoforas“-1 val. 1-4 10 14.00-14.45 3a klasėje K. Romankevič
Accessibility