ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d8370f01f6d11ebb0038a8cd8ff585f

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D88A6342B2CC

Daugiau informacijos apie meninį formalųjį švietimą papildantį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis/rekomendacijos-del-meninio-formaluji-svietima-papildancio-ugdymo-programu-rengimo-ir-igyvendinimo

Accessibility