ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos neformaliojo švietimo grupės

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 m. m.

PIRMADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Mažųjų dainininkų studija 1 – 4 12 13.15 – 14.00 Muzikos kab. R. Veteikienė
Komputer moim przyjacielem 1 – 4 10 14.10 – 14.55 3a klasė V. Chvoinicka
Trimatis popieriaus menas 5 – 8 10

14.10 -15.40

15.00 – 16.40

Technolog. kab. 3a. R. Andruškevič
Vokalinis ansamblis „Svajonė“ 5 – 8 12 14.10 – 14.55 Muzikos kab. R. Veteikienė
Jaunieji informatikai 1 – 4 12 14.10 – 14.55 Informatikos kab. L. Jakubonienė
Mergaičių tinklinis 5 – 8 12 14.05 – 15.35 Sporto salė V. Šumskas

 

ANTRADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Šokių būrelis 1 – 4 10 13.15 – 14.00 Aktų salė D.Guščo
Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje 1 – 4 12 13.15 – 14.00 3c klasė I. Kutrevičienė
Įdomieji darbeliai 1 – 4 10 14.10 – 14.55 4a klasė G. Zaciško
Matematika visur 5 – 8 12 14.10 – 14.55 Mokyt. kamb. L. Jakubonienė
Vakar ir šiandien 5 – 8 10 14.10 – 14.55 Lietuvių klb. kab. 2a. M. Buinickas
Berniukų tinklinis 5 – 8 12 15.00 – 15.45 Sporto salė V. Verbovik
Berniukų tinklinis IIIg – IVg 12 15.50 – 16.35 Sporto salė V. Verbovik

 

TREČIADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje 1 – 4 12 13.15 – 14.00 3c klasė I. Kutrevičienė
Kalba mane augina 1 – 4 14 13.15 – 14.00 4b klasė D. Katinienė
Moki žodį – žinai kelią 1 – 4 10 13.15 – 14.00 4c klasė D. Rudaminienė
Mažųjų dainininkų studija 1 – 4 10 14.10 – 14.55 Aktų salė R. Veteikienė
Dailės būrelis Ig -IIg 10 15.00 – 15.45 Technolog. kab. 3a Č. Liachovič
Mergaičių tinklinis Ig -IIg 12 15.00 – 15.45 Sporto salė V. Šumskas

 

KETVIRTADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Matematika kitaip 1 – 4 10 13.15 – 14.00 1a klasė K.Romankevič
Elementarz małego informatyka 1 – 4 10 14.10 – 14.55 2a klasė G. Lučun
Komputer moim przyjacielem 1 – 4 10 14.10 – 14.55 3a klasė V. Chvoinicka
Šokių būrelis 1 – 4 10 14.10 – 14.55 Aktų salė D. Guščo
Matematikos pasaulyje Ig – IIg 12 15.00 – 15.45 Chemijos kab. A.Baranauskas
Muzikos būrelis „Akademija“ 5 – 8 10 15.00 – 16.30 Muzikos kab. E. Karpovič
Berniukų tinklinis 5 – 8 12 15.00 – 16.30 Sporto salė V. Verbovik
Berniukų tinklinis IIIg – IVg 12 15.50 – 16.35 Sporto salė V. Verbovik

 

PENKTADIENIS
Pavadinimas Klasė Mok. skaičius Laikas Vieta Mokytojas
Grafinis dizainas 5 – 8 10 13.15 – 14.00 Informatikos kab. R. Vaičiuvienė
Muzikos būrelis „Saulutė“ 1 – 4 10 14.10 – 14.55 Muzikos kab. E. Karpovič
Jaunieji informatikai 1 – 4 12 14.10 – 14.55 Informatikos kab. L. Jakubonienė
Fizikos bandymai ir eksperimentai Ig – IIg 10 15.00 – 15.45 Fizikos kab A. Baranauskas
Grafinis dizainas 5 – 8 10 15.00 – 15.45 Informatikos kab. R. Vaičiuvienė

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui.

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1

Be to, gimnazijoje / mokykloje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti.

Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

Accessibility