ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Nuorodos

Elektroninis dienynas https://www.tamo.lt , https://www.manodienynas.lt

Skaitmeninė mokymosi aplinka https://www.eduka.lt , https://emapamokos.lt , https://egzaminatorius.lt

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Vilniaus rajono savivaldybė www.vrsa.lt

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Vaiko raidos centras http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt

Lyderių laikas http://www.lyderiulaikas.smm.lt

Mokyklų tobulinimo centras https://www.mtc.lt

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) https://lvjc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) https://www.lmnsc.lt

Kultūros pasas https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1

Lietuvos moksleivių sąjunga https://www.moksleiviai.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) https://www.spis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais:

Be patyčių www.bepatyciu.lt

Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt

Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt

Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt

Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt

Tėvų linija https://www.tevulinija.lt

Visų reikalas https://www.visureikalas.lt

Tu ne vienas http://tunevienas.lt

Tu esi https://tuesi.lt

Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos

Bendrasis pagalbos centras https://112.lt

Civilinė sauga https://www.lt72.lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Teisės aktų registras www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Accessibility