Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtisorganizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Alicija Bilinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Božena Butkevič, socialinė pedagogė.

Sekretorė – Edita Šafranovičienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Nariai :

Valdemaras Šumskas, kūno kultūros mokytojas,

 Lilija Voicechovska, lenkų kalbos mokytoja,

Ana Giliun, psichologė,

Irena Lipnevič, sveikatos priežiūros specialistė,

Edita Romanovska-Čepenienė, specialioji pedagogė,

Joana Stapčinskienė, logopedė,

Alina Mažul, vyresn. soc. darbo organizatorė.

 

 

This post is also available in: Polish