ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Gimnazijos pagrindinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

  Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

Rudens 1 – 8, I – IV g kl.

2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
Žiemos 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-17

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Accessibility