ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Pailgintos dienos grupė

Siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, mokykloje atidaryta pailginta dienos grupė.

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas (pridedama)

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos planas (pridedama)

Accessibility