2017-2018r.r.

Goście z Białegostoku

21 listopada  uczniowie  klas starszych mieli spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Białymstoku. Na wizycie byli: Dziekan Wydział Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, dr. Irena Mikłaszewicz, mgr. Stanisław Pilżys – pracownicy wydziału.

Służba ochrony schronisk  w zakładzie poprawczym

12 października dla uczni klas starszych była przedstawiona profesja pracownika ochrony- strażnika w w zakładzie poprawczym. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się o możliwościach studiów i warunkach pracy.

Accessibility