2019-2020 r.r.

Wiele dróg… wybierz swoją!

W Gimnazjum gościli przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Zapoznali z kierunkami studiów, z możliwościami obiegania się o stypendia, z atrakcyjnymi praktykami w kraju i za granicą oraz z życiem studenckim. Odpowiedzieli na interesujące pytania słuchaczy i rozegrali mini konkurs z nagrodami.

Może filologję polską!

W Gimnazjum odbyło się spotkanie z doc. dr Henryką Sokołowską kierownikiem studiów polonistycznych w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Zapoznała gimnazjalistów z możliwościami studiów pedagogicznych. Pełna nazwa kierunku studiów brzmi ,,pedagogika języka polskiego i literatury”. Nowością w nim jest m. in. wzmocniona nauka języka angielskiego. Opowiedziała o kierunkach pedagogicznych na Akademii, o możliwościach finansowanych miejsc przez państwo, o stypendiach i praktykach.

Ukończenie studiów polonistycznych daje szerokie możliwości znalezienie pracy.

Accessibility