Spotkanie z sygnatariuszem Zbigniewem Balcewiczem

W przededniu 30 – lecia Niepodległości Państwa Litewskiego uczniowie Gimnazjum mieli nietradycyjną lekcję historii. Spotkanie – lekcja z sygnatariuszem Zbigniewem Balcewiczem, który jako jeden z deputowanych 11 marca 1990 roku podpisał Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego. Było to spotkanie ze świadkiem wydarzeń historycznych. Gość opowiedział o wydarzeniach w Sejmie Litewskim sprzed 30 laty, przypomniał zebranym odcinek historii Litwy w drodze do Niepodległości, jaką przyszłość ma Litwa. Jaką postawę ma zająć dzisiejsza młodzież, aby nasz kraj stał się przykładem wolności, demokracji. Z okazji 30 – lecia przywrócenia Niepodległości Litwy złożył życzenia dla młodego pokolenia. (Życzenia są na jednym ze zdjęć.)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *