W DNIU NAUCZYCIELA

„Któż to mnie uczy słuchać i patrzeć na piękno przyrody? Któż to rozjaśnia mój umysł tak młody i uczy bujać myślą po wszechświecie? Któż to mnie wspiera przykładem i radą, W głąb duszy siejąc nauki ziarenka? Twój rozum Nauczycielu, serce i Twoja to ręka wiodą mnie z każdą walczyć wadą. Ty mnie prowadzisz uśmiechem, zachętą, Ty mną kierujesz wolą swą niezłomną. Więc idę, Drogi Nauczycielu, z wdzięcznością ogromną Nieść me życzenia dzisiaj, w Twoje święto”.
W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela, w imieniu Samorządu uczniowskiego chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

Accessibility