Obchody dnia zdrowia psychicznego

10 października co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ten dzień przypomina nam o znaczeniu zdrowia psychicznego, jego wzmacnianiu i profilaktyce. Z okazji tego dnia przywitaliśmy członków społeczności gimnazjum w Awiżeniach kampanią „Zatrzymaj się – pomyśl -nazwij uczucie”, celem której jest zwrócenie uwagi oraz zamyślenie się o naszym samopoczuciu. Minki uczuć były nam do pomocy, które później umieściliśmy na stoisku. Stoisko miało odzwierciedlić to, jak dziś czują się członkowie społeczności gimnazjum. Rozdawaliśmy ulotki o dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów.

Pragniemy, abyście pamiętali o codziennym dbaniu o swoje ciało, duszę i umysł. A także zapytali osobę znajdującą się obok siebie „Jak się dzisiaj czujesz?”

Accessibility