Jest taki dzień w roku, kiedy udajemy się na cmentarz…

27-28 października, w piękne słoneczne przedpołudnie uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach wyruszyli na cmentarz w Kalwarii Wileńskiej. Z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy i spokoju oczyścili groby i alejki z jesiennych liści, usunęli wypalone znicze.

Akcja sprzątania grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także okazją do zadumy nad własnym życiem. Dlatego też przedstawiciele Samorządu uczniowskiego wyruszyli na cmentarz w Rzeszy, by oddać cześć spoczywającym na tym cmentarzu Nauczycielom i byłemu Dyrektorowi szkoły w Awiżeniach. Warto zaznaczyć, iż na grobach złożono wiązanki własnego wykonania, które tworzyli uczniowie klas początkowych, a owocem tej nietradycyjnej lekcji nauczania były niezwykle piękne prace.

Dzięki takim akcjom młodzież poznaje historię regionu i uczy się szacunku do tradycji, bo przecież od małego dziecka chodzimy z dziadkami sprzątać groby naszych rodzin. Opieka nad grobami to takie odświeżanie pamięci o zmarłych, coś, co możemy dać zmarłym od siebie…

Leave a Reply

Accessibility