Administracja

Dyrektor
Alicija Bilinska
tel.: (8-5)2403344
el.p. alicija.bilinska@gmail.com
Starszy nauczyciel chemii

Wicedyrektor ds. nauczania
Janina Stacewicz
tel.: (8-5)2403344
el.p.: jstacevic@gmail.com
Starszy nauczyciel klas początkowych

Wicedyrektor ds. gospodarczych
Władysław Segen
tel.: (8-5)2403344

Accessibility