Komisja dobra dziecka

Przewodnicząca – Ingrida Sosnovskienė, starszy nauczyciel języka litewskiego 
Zastępczyni przewodniczącej komisji – Ana Giliun, psycholog.

Sekretarz – Edita Szafranowicziene, starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego.

Członkowie:

Auksė Švažaitė, pedagog socjalny,

Waldemar Szumski, nauczyciel wychowania fizycznego,

Lilija Wojciechowska, nauczyciel języka polskiego,

Ana Giliun, psycholog,

Irena Lipnewicz, specjalista zdrowia publicznego,

 Edita Romanowska Čepenienė, nauczyciel języka polskiego,

 Joana Stapčinskienė, logopeda,

 Alina Mażul, pracy socjalnej koordynator.

Accessibility