Kształcenie zawodowe

Cel kształcenia kariery – przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

Doradca zawodowy w gimnazjum Ana Giliun (e-poczta: ana.zukovska.ad@gmail.com)

Harmonogram pracy psychologa szkolnego 2021/2022 Anny Giliun

Dzieṅ tygodnia Czas pracy Przerwa obiadowa Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe
Poniedziałek 8.00 – 12.00 8.00-12.00
Wtorek 7.30 – 17.00 12.10 – 12.40 9.00 – 15.30 7.30 – 9.00
15.30 – 17.00
Środa 7.30 – 15.00 12.10-12.40 10.00 – 14.30 7.30 – 10.00
14.30 – 15.00
Czwartek 7.30 – 15.00 12.10-12.40 10.00 – 14.30 7.30 – 10.00
14.30 – 15.00
Piątek 7.30 – 17.00 12.10-12.40 7.30 – 17.00

Godziny kontaktowe– są przeznaczone do kontaktu z odbiorcami pomocy psychologicznej (konsultacje, ocena psychologiczna, obserwacja uczniów, zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli).

Godziny nie kontaktowe– prowadzenie dokumentów uczniów i ocen psychologicznych, wydawanie rekomendacji, programów prewencyjnych, przygotowanie do konsultacji i wykładów, podnoszenie kwalifikacji zawodowej.

PRZYDATNE LINKI:

INFORMACJA O EGZAMINACH
 
INFORMACJA O STUDIACH
 
KONKURENCYJNYCH WYNIKÓW KALKULATOR
OGÓLNA AKCEPTACJA WYŻSZYCH UCZELNI NA LITWIE
 
STUDIA ZA GRANICĄ
 
PRZYGOTOWANIE CV
 
WOLONTARIAT W LITWIE I ZA GRANICĄ
APIE UGDYMĄ KARJERAI:
 
PRZYDATNA LITERATURA DLA RODZICÓW:
• Mano vaikas renkasi karjeros kelią
http://mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
• Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą
http://mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
Accessibility