Kształcenie zawodowe

Cel kształcenia kariery – przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

Doradca zawodowy w gimnazjum Ana Giliun (e-poczta: ana.zukovska.ad@gmail.com)

Harmonogram pracy psychologa szkolnego 2020/2021 Anny Giliun

Dzieṅ tygodnia Czas pracy Przerwa obiadowa Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe Lekcje
Poniedziałek 8.00-16.30 12.10-12.40 8.00-12.00 12.00-16.30*  
Wtorek 8.00-16.30 12.10-12.40 11.00-15.30 9.00-11.00
15.30-16.30*

8.00-9.00

Środa 8.00-16.30 12.10-12.40 11.00-15.30 8.00-11.00
15.30-16.30*
 
Czwartek 8.00-16.30 12.10-12.40 11.00-15.30 8.00-11.00
15.30-16.30*
 
Piątek 8.00-17.30 12.10-12.40 12.00-16.30 8.00-12.00
16.30-17.30*
 

Godziny kontaktowe– są przeznaczone do kontaktu z odbiorcami pomocy psychologicznej (konsultacje, ocena psychologiczna, obserwacja uczniów, zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli).

Godziny nie kontaktowe– prowadzenie dokumentów uczniów i ocen psychologicznych, wydawanie rekomendacji, programów prewencyjnych, przygotowanie do konsultacji i wykładów, podnoszenie kwalifikacji zawodowej.

*Godziny nie kontaktowe– zajęcia poza szkołą.

** Prowadzenie lekcji.

PRZYDATNE LINKI:

INFORMACJA O EGZAMINACH
 
INFORMACJA O STUDIACH
 
KONKURENCYJNYCH WYNIKÓW KALKULATOR
OGÓLNA AKCEPTACJA WYŻSZYCH UCZELNI NA LITWIE
 
STUDIA ZA GRANICĄ
 
PRZYGOTOWANIE CV
 
WOLONTARIAT W LITWIE I ZA GRANICĄ
APIE UGDYMĄ KARJERAI:
 
PRZYDATNA LITERATURA DLA RODZICÓW:
• Mano vaikas renkasi karjeros kelią
http://mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
• Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą
http://mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
Accessibility