Nauczanie pozalekcyjne

 • Kółko ,,Kalba mane augina“.  Kierownik Dalia Katinienė, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Žodžio meistras“.  Kierownik Daiva Rudaminienė, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Drasūs, judrūs, vikrūs“.  Kierownik Wiaczeslaw Werbowik nauczyciel od wych. fizycznego.
 • Siatkówka dla chłopaków. Kierownik Wiaczeslaw Werbowik nauczyciel od wych. fizycznego.
 • Kółko ,,Įdomieji darbeliai“.  Kierownik Galina Zaciszko, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Ortografija linksmai“.  Kierownik Wioleta Chwoinicka, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Skaičių pasaulis“.  Kierownik Genoefa Łuczun, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Linksmoji ortografija“.  Kierownik Krystyna Romankewicz, starszy nauczyciel klas początkowych.
 • Kółko ,,Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“. Kierownik Ilona Kutrevičienė, nauczyciel metodyk klas początkowych.
 • Kółko ,,Pasaulio pažinimas angliškai“. Kierownik Renata Aliuk, starszy nauczyciel języka angielskiego.
 • Kółko ,,Jaunieji informatikai“. Kierownik Lina Jakubonienė, nauczyciel matematyki i informatyki.
 • Kółko ,,Įdomioji matematika“. Kierownik Lina Jakubonienė, nauczyciel matematyki i informatyki.
 • Kółko ,,Solo dance“. Kierownik Danielė Guščio, nauczyciel tańca.
 • Kółko „Jaunasis programuotojas“. Kierownik Nida Pileckienė, nauczyciel metodyk klas początkowych.
 • Kółko ,,Mažųjų dainininkų studija“. Kierownik Rasa Veteikienė, nauczyciel muzyki.
 • Kółko muzyczne ,,Saulutė“  pod kierownictwem  starszej nauczycielki muzyki  – Elżbiety Karpowicz.
 • Kółko muzyczne ,,Akademia“  pod kierownictwem  starszej nauczycielki muzyki  – Elżbiety Karpowicz.
 • Kółko ,,Trimatis popieriaus menas”. Prowadząca Rita Andruszkiewicz, starszy nauczyciel plastyki.
 • Kółko ,,Grafinis dizainas su programa Canvas”. Kierownik Rasa Vaičiuvienė nauczyciel metodyk matematyki i starszy nauczyciel informatyki.
 • Kółko „Šachmatų pradžiamokslis“. Kierownik Rita Užienė, nauczyciel metodyk języka litewskiego.
 • Kółko ,,Vaivorykštė”. Prowadząca Česlava Liachovič, nauczyciel metodyk plastyki.
 • Kółko ,, Vakar ir šiandien“.  Kierownik Marijan Buinickas, starszy nauczyciel historii.
 • Kółko ,,Merginų tinklinis“.   Kierownik Waldemar Szumski  metodyk od wych. fizycznego.
 • Zespół wokalny „Svajonė“. Kierownik Rasa Veteikienė, nauczyciel muzyki.
 • Kółko ,,Fizikos bandymai ir eksperimentai”. Kierownik Augenijus Baranauskas, nauczyciel metodyk matematyki.
 • Kółko ,,Ar pažįsti tą kraštą, kuris … vadinasi“.  Kierownik Marijan Buinickas, starszy nauczyciel historii.
 • Studium dyskusyjne ,,Ar pažįsti tą kraštą, kuris … vadinasi“.  Kierownik Marijan Buinickas, starszy nauczyciel historii.
PONIEDZIAŁEK
Nazwa Klasa Liczba studentów Czas Gabinet Nauczyciel
Siatkówka dla dziewcząt – 2 val. III-IV g 10 16.30-18.00 W hali sportowej V. Šumskas
Kołko historii „Vakar ir šiandien“- 1 val. 5-8 10 15.40-16.25 Pracownia geografii M. Buinickas
Kołko matematyki „Matematikos pasaulyje“-1 val. Ig-IIg 10 14.55-15.40 Pracownia języka rosyjskiego II piętro A. Baranauskas
Kołko plastyki „Įdomieji darbeliai“ –
1 val.
3a 10 14.00-14.45 3a klasa G. Zaciško
Kołko języka litewskiego “Žodžio meistrai“-1 val. 3c 11 13.05-13.50 3c klasa D. Rudaminienė
Zespół wokalny „Svajonė“ –1 val. 5-8 11 14.00-14.45 Pracownia muzyczna R. Veteikienė
Zespół wokalny „Svajonė“ –1 val. Ig-IIg 10 14.55-15.40 Pracownia muzyczna R. Veteikienė
Kołko języka angielskiego „Pasaulio pažinimas angliškai“-1 val. 2-4 lietuvių 10 14.55-15.40 Pracownia języka angielskiego II piętro R. Aliuk
Kołko języka angielskiego „Pasaulio pažinimas angliškai“-1 val. 2-4
lenkų
10 15.50-16.35 Pracownia języka angielskiego II piętro R. Aliuk

 

WTOREK
Nazwa Klasa Liczba studentów Czas Gabinet Nauczyciel
Siatkówka dla chłopaków – 1 val. IIIg-IVg 10 15.50-16.35 W hali sportowej V. Verbovik
Kółko ,,Drasūs, judrūs, vikrūs“ – 1 val 1-4 10 14.55-15.40 W hali sportowej V. Verbovik
Kółko ,,Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“ – 1 val 2c 12 13.05-13.50 2c klasa I. Kutrevičienė
Kółko ,,Fizikos bandymai ir eksperimentai” – 1 val. Ig-IIg 10 14.55-15.40 Pracownia fiziki III piętro A. Baranauskas
Kółko ,,Kalba mane augina“ – 1 val. 3b 13 13.05-13.50 3b klasa D. Katinienė
Kółko „Įdomioji matematika“-1 val. 5-8 10 14.00-14.45 Pracownia fiziki III piętro L. Jakubonienė
Kółko ,,Solo dance“-1 val. 1-4 lenkų 10 14.00-14.45 Audytorium D. Guščio
Kółko „Saulutė“-1 val. 1-4 10 14.00-14.45 Pracownia muzyczna E. Karpovič
Kółko „Akademija“ – 2 val. 5-8 10 14.55-16.35 Pracownia muzyczna E. Karpovič

 

ŚRODA
Nazwa Klasa Liczba studentów Czas Gabinet Nauczyciel
Kółko „Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“- 1 val 2c 12 13.05-13.50 2c klasa I. Kutrevičienė
Studium dyskusyjne „..o vis tiek“-2 val. IIIg-IVg 10 15.40-16.25 Pracownia języka polskiego II piętro M. Buinickas
Kółko „Mažųjų dainininkų studija“-1 val. 1-4 13 13.05-13.50 Audytorium R. Veteikienė
Kółko „Vaivorykštė“-1 val. 5-8 10 14.55-15.40 Pracownia technologii III piętro Č. Liachovič
Kółko „Trimatis popieriaus menas“-1 val. 5-8 10 14.55-15.40 Pracownia technologii III piętro R. Andruškevič
Kółko „Riešutuko klubas“ – 1 val. 3a 10 14.00-14.45 3a klasa G. Zaciško
Kółko „Jaunasis programuotojas“-
2 val.
4c 10 13.05-14.45 4c klasa N. Pileckienė
Kółko „Šachmatų pradžiamokslis“-2 val. 5-8 10 14.00-15.40 Pracownia języka rosyjskiego II piętro R. Užienė

 

CZWARTEK
Nazwa Klasa Liczba studentów Czas Gabinet Nauczyciel
Kółko „Skaičių pasaulis“-1 val. 1a 10 13.05-13.40 1a klasa G. Lučun
Kółko „Linksmoji ortografija“-1val. 4a 10 14.00-14.45 4a klasa K. Romankevič
Siatkówka dla chłopaków – 1 val. 5-8 10 16.00-17.30 W hali sportowej V. Verbovik
Kółko „Jaunieji informatikai“-1val. 3-4 lietuvių 15 13.05-13.50 Pracownia informatyki I piętro L. Jakubonienė
Kółko „Solo dance“-1 val. 1-4 lietuvių 10 13.05-13.50 Audytorium D. Guščio
Kółko „Ortografija linksmai“-1 val. 2a 12 14.00-14.45 2a klasa V. Chvoinicka

 

PIĄTEK
Nazwa Klasa Liczba studentów Czas Gabinet Nauczyciel
Kółko „Trimatis popieriaus menas“-2 val. 5-8 10 13.05-13.50 Pracownia języka angielskiego R. Andruškevič
Kółko „Jaunieji informatikai“-1 val. 3-4
lenkų
10 14.00-14.45 Pracownia informatyki I piętro L. Jakubonienė
Kółko „Ar pažįsti tą kraštą, kuris….vadinasi“-1 val. IIga 10 13.50-14.35 Pracownia języka angielskiego M. Buinickas
Kółko „Grafinis dizainas su programa „Canva“-1 val. 5-8 10 14.00-14.45 Pracownia informatyki I piętro R. Vaičiuvienė
Kółko „Akademija“ – 1 val. IIIg-IVg 10 14.55-15.40 Pracownia muzyki E. Karpovič
Accessibility