Pedagog socjalny

Pedagog socjalny gimnazjum: Auksė Švažaitė
Poczta elektroniczna: aukse.svazaite@gmail.com

Harmonogram pracy pedagoga socjalnego 2021/2022

Dzieṅ tygodnia Czas pracy Przerwa obiadowa Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe
Poniedziałek 8.00-15.30 12.00-12.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Wtorek 8.00-15.30 12.00-12.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Środa 8.00-15.30 12.00-12.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Czwartek 8.00-16.30 12.00-12.30 9.00-14.30 8.00-9.00; 14.30-16.30
Piątek 8.00-15.30 12.00-12.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Accessibility