Pedagog specjalny

Spec. pedagogė:  Edita Romanovska-Čepėnienė
el. paštas:  edita.romanovska@gmail.com

Harmonogram pracy pedagogo specjalnego na rok szkolny 2021 – 2022 Edyta Romanowska Čepėnienė

Dzieṅ tygodnia Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe
Poniedziałek   13.00-17.00
Wtorek 8.00-9.40
11.05-11.50
14.00-14.45
 
Środa   9.00-10.00
Czwartek    
Piątek 8.55-10.45
12.10-14.45
 

Cele i zadania:

  • Zapewnienie postępów w nauce, opracowanie metod  motywacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędnych warunków do ich rozwoju i nauki;
  • Zidentyfikowanie i stosowanie specjalnych metod nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Funkcje pedagoga specjalnego w szkole:

  • Realizuje program nauczania dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowany do ich tempa rozwoju oraz indywidualnych zdolności i możliwości;
  • Podejmuje działania na rzecz integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społecznością szkolną;
  • Przeprowadza diagnozę pedagogiczną, rozpoznaje mocne i słabe strony ucznia;
  • Konsultuje rodziców i nauczycieli;
  • Bierze udział w pracy szkolnej komisji VGK;
  • Współpracuje ze szkolnym logopedą, psychologiem, pedagogiem społecznym, wychowawcami oraz nauczycielami;
  • Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Accessibility