Świeża wiadomość

“Pasowanie na Czytelnika”

14 marca  Przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się pierwszoklasiści. Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z  regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej, oraz czytelni .
Zajęcia biblioteczne wzbogacone zostały krótkim filmem animowanym na temat czytelnictwa. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali karty biblioteczne.
Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika, wielką zakładką do książek. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy raz książkę w bibliotece szkolnej.
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.