Komisja dobra dziecka

Przewodnicząca – Alicija Bilinska, zastępca dyrektora ds. edukacji

Zastępczyni przewodniczącej komisji – Bożena Butkevicz, pedagog socjalny.

Sekretarz – Edita Szafranowicziene.

Członkowie:

   Waldemar Szumski, nauczyciel wychowania fizycznego,

   Lilija Wojciechowska, nauczyciel języka polskiego,

   Ana Gilun, psycholog,

   Irena Lipnewicz, specjalista zdrowia publicznego,

   Edita Romanowska Čepenienė, nauczyciel języka polskiego,

   Joana Stapčinskienė, logopeda,

   Alina Mażul, pracy socjalnej koordynator.

 

 

This post is also available in: litewski