Logopeda

Logopeda Joanna Stapčinskienė
Poczta elektroniczna:  joana.strapcinskiene@gmail.com

Grafik pracy logopedy na 2019 – 2020 rok szkolny

Dzień tygodnia Czas pracy Godziny kontaktowe Godziny
 niekontaktowe 
Środa 8.55-14.35 8.55 – 13.40 13.40 – 14.35
Czwartek 8.55-14.35 8.55 – 13.40 13.40 – 14.35

Godziny kontaktowe – zajęcia z uczniami.

Godziny niekontaktowe – konsultacje rodziców oraz nauczycieli, praca z dokumentacją szkolną, przygotowanie do zajęć.

Logopeda:
 
  1. Przeprowadza badania logopedyczne w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu;
  2. Ustala logopedyczne postępowania korekcyjno–terapeutyczne;
  3. Prowadzi pracę profilaktyczną i terepeutyczną w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;
  4. Prowadzi pracę profilaktyczną i terepeutyczną w zakresie pisania i czytania;
  5. Współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci objętych opieką logopedyczną.

This post is also available in: litewski