Pedagog specjalny

Pedagog specjalny Edita Romanowska-Čepėnienė
Poczta elektroniczna:  edita.romanovska@gmail.com

Cele i zadania:

  • Zapewnienie postępów w nauce, opracowanie metod  motywacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędnych warunków do ich rozwoju i nauki;
  • Zidentyfikowanie i stosowanie specjalnych metod nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Funkcje pedagoga specjalnego w szkole:

  • Realizuje program nauczania dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowany do ich tempa rozwoju oraz indywidualnych zdolności i możliwości;
  • Podejmuje działania na rzecz integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społecznością szkolną;
  • Przeprowadza diagnozę pedagogiczną, rozpoznaje mocne i słabe strony ucznia;
  • Konsultuje rodziców i nauczycieli;
  • Bierze udział w pracy szkolnej komisji VGK;
  • Współpracuje ze szkolnym logopedą, psychologiem, pedagogiem społecznym, wychowawcami oraz nauczycielami;
  • Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

This post is also available in: litewski