Psycholog

Psycholog Anna Gilun
Poczta elektroniczna:  ana.zukovska.ad@gmail.com

Kilka sposobów na skupienie podczas nauki w domu

JAK ZADBAĆ O MOTYWACJE DO NAUKI W CZASIE KWARANTANNY

Harmonogram pracy psychologa szkolnego 2019/2020 Anny Giliun

Dzień tygodnia Czas pracy Przerwa obiadowa Godziny kontaktowe Godziny niekontaktowe
Poniedziałek 8.00 – 17.30 12.00 – 12.30 9.50 – 14.20 8.00 – 8.50
            8.50 – 9.50**          14.20 – 15.30
15.30 – 17.30*
Wtorek 8.00-16.30 12.00 – 12.30 9.00 – 13.30             8.00 – 9.00              13.30 – 15.30
  15.30 – 16.30*
Środa 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30 9.00 – 13.30              8.00 – 9.00               13.30 – 14.30
15.30 – 16.30*
Czwartek 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30 9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
          13.30 – 14.30            15.30 – 16.30*
Piątrek 8.00-16.30 12.00 – 12.30 9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
          13.30 – 14.30            15.30 – 16.30*

Godziny kontaktowe– są przeznaczone do kontaktu z odbiorcami pomocy psychologicznej (konsultacje, ocena psychologiczna, obserwacja uczniów, zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli).

Godziny nie kontaktowe– prowadzenie dokumentów uczniów i ocen psychologicznych, wydawanie rekomendacji, programów prewencyjnych, przygotowanie do konsultacji i wykładów, podnoszenie kwalifikacji zawodowej.

*Godziny nie kontaktowe– zajęcia poza szkołą.

** Prowadzenie lekcji.

Komu i w jakich sytuacjach potrzebny jest psycholog?

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się:

 • kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,
 • kłótnie i nieporozumienia,
 • smutki, smuteczki i inne problemy,
 • konflikty w grupie i między kolegami,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing rówieśniczy, wykluczenie,
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
 • różne pytania i wątpliwości: czy to jest słuszne?, jak postąpić?, zapytać?, pokonać lęk czy nieśmiałość, co zrobić?,
 • konflikty z dorosłymi
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne,
 • uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
 • lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,
 • problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha,
 • labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

Uczniowie przychodzą też do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyzłościć się, uspokoić. Czasem – by poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości albo żeby popłakać. Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni, ponieważ udało im się.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią

Rodzice przychodzą do psychologa zapraszani przez niego albo z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem.

Rodzice przychodzący do szkoły są otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieć o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną. 

 

This post is also available in: litewski