Rada Metodyczna

Członkowie rady metodycznej:

Rita Užienė – kierownik grupy metodycznej od języków ojczystych;

Jūratė Zacharevičienė – kierownik grupy metodycznej od języków obcych;

Edita Šafranovičienė – kierownik grupy metodycznej od nauczania początkowego w litewskim języku nauczania;

Wioleta Chwoinicka – kierownik grupy metodycznej od nauczania początkowego w polskim języku nauczania;

Rita Andruškevič – kierownik grupy metodycznej od sztuk pięknych, technologii oraz wychowania fizycznego;

Rasa Vaičiuvienė – kierownik grupy metodycznej od matematyki oraz informatyki;

Augenijus Baranauskas – kierownik grupy metodycznej od nauk przyrodniczych;

Jovita Kundrotienė – kierownik  grupy metodycznej wychowawców klasowych, kierownik grupy metodycznej od nauk socjalnych;

Lilija Voicechovska – kierownik grupy metodycznej języka polskiego.

Plan działania Rady Metodycznej

Priorytety działań metodycznych:

 1. Zapewnienie postępu i rozwoju indywidualnych zdolności uczniów w procesie edukacyjnym, promowanie motywacji do nauki, pewności siebie.
 2. Zapewnij terminową pomoc studentom.

Cel działalności metodycznej:

Dążenie do ciągłego wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli, dyskutowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz aktywne promowanie spójności działań ukierunkowanych na postępy każdego ucznia.

Zadania działalności metodycznej:

 1. Promowanie metodycznej i przedmiotowej współpracy nauczycieli poprzez poprawę zarządzania lekcjami.
 2. Rozpowszechniaj innowacje pedagogiczne i metodologiczne, zachęcaj do dzielenia się dobrym doświadczeniem pedagogicznym.
 3. Promowanie kwalifikacji nauczycieli ukierunkowanych na poprawę zarządzania lekcjami, inicjowanie upowszechniania dobrych praktyk.
 4. Stworzenie środowiska uczenia się dostosowanego do indywidualizacji kształcenia, aktywnego nauczania, współpracy uczniów z nauczycielami, optymalnego wykorzystania najnowszych technologii informatycznych w procesie edukacyjnym.
 5. Ukierunkowane wykorzystanie bazy informatycznej, programów komputerowych i narzędzi cyfrowych do prezentacji programów nauczania, oceniania uczniów, doradztwa i motywowania.
 6. Usprawnić edukację dzieci uzdolnionych poprzez dobór i dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb nauczania/uczenia się uczniów.

Kwalifikacje nauczyciela

 • eksperci – 0
 • metodologowie – 18
 • starsi nauczyciele – 23
 • nauczyciele – 7
Accessibility