Rada Uczniowska

Przewodniczący:  Inesa Jusel IVga
Koordynator:        Edyta Romanowska Čepėnienė – nauczyciel języka polskiego/pedagog specjalny

  • Deina Šalomskaitė 8c
  • Izabela Sivinska 8a
  • Donata Zapolskytė Iga
  • Amina Židanavičiūtė Igc
  • Ervin Lozovski IIga
  • Daniela Volynskaja IIgc
  • Bogdan Korsak IIIga
  • Martyna Jurgilaitė IIIgc
  • Gabriela Šip IVgc
Accessibility