Rada Metodyczna

Członkowie rady metodycznej:

  • Rita Užienė – kierownik grupy metodycznej od języków ojczystych;
  • Jūratė Zacharevičienė – kierownik grupy metodycznej od języków obcych;
  • Ilona Kutrevičienė – kierownik grupy metodycznej od nauczania początkowego w litewskim języku nauczania;
  • Galina Zaciško – kierownik grupy metodycznej od nauczania początkowego w polskim języku nauczania;
  • Elžbieta Karpovič – kierownik grupy metodycznej od sztuk pięknych, technologii oraz wychowania fizycznego;    
  • Rasa Vaičiuvienė – kierownik grupy metodycznej od matematyki oraz informatyki;    
  •  Jerzy Borowik – kierownik grupy metodycznej od nauk przyrodniczych,
  • Jovita Kundrotienė – kierownik  grupy metodycznej wychowawców klasowych,
  • Natalija Timofejewa – kierownik grupy metodycznej od nauk socjalnych.
  • Lilija Voicechovska – kierownik grupy metodycznej języka polskiego.

This post is also available in: litewski