Zapobieganie mobbingu

PRANEŠK APIE MOBINGĄ, PRIEKABIAVIMĄ, SEKSUALINĮ PRIEKABIAVIMĄ AR SMURTĄ

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie Avižienių gimnazijoje vykstantį mobingą, priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą. Formoje prašome nurodyti, Jūsų nuomone, netinkamus veiksmus padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus reikšmingus duomenis: nuotraukas, garso įrašus, dokumentų kopijas. Informacija taip pat gali būti pateikta anonimiškai.
Jūsų informacija bus nagrinėjama Avižienių gimnazijos sudarytos komisijos, Jums davus sutikimą. Komisijos sudėtis: istorijos mokytojas Marjan Buinickas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Užienė ir psichologė Ana Giliun. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumą garantuojame.

Užpildykite pranešimo apie mobingą formą ir atneškite popierinę jo formą į raštinę vadovui arba vienam iš sudarytos komisijos narių, arba išsiųskite elektroninę formą el. paštu  gimnazijaavizieniu@gmail.com


Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas


Pranešimo apie mobingą, priekabiamą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą forma

Accessibility