ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Gimnazijos pradinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

  Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

Rudens 1 – 8, I – IV g kl.

2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
Žiemos 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-17

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

Accessibility