ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Prevencinė veikla

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (pridedama)

Gimnazijoje / mokykloje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Lions Quest programos ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“ (jei įgyvendinama)
Mokyklos informacija apie prevencinės programos įgyvendinimą ir naudą mokiniams
Daugiau informacijos apie programą: https://lions-quest.lt

Gimnazijoje / mokykloje veikia elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje ,,Patyčių dėžutėhttps://patyciudezute.lt

Kasmet kovo mėnesį organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių“.

Kovo 8 – 31 dienomis bus minima „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“.

Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2021 „Vaikų linija“ kviečia mokytis praleisti progą pasityčioti, kad sugrįžę į mokyklas vaikai ir paaugliai galėtų jaustis saugiau.

Elektroninių patyčių padariniai dažnai būna sunkesni nei vykstančių, pavyzdžiui, mokykloje, nes virtualios patyčios greitai plinta, jų plitimas sunkiai kontroliuojamas. Greitai plintanti informacija lyg vėl ir vėl atkartoja patyčių situaciją, o tai žeidžia patyčias patiriantįjį ir gali versti kas kartą iš naujo išgyventi baimę, gėdą ir kitus neigiamus jausmus, gali mažėti vaiko pasitikėjimas savimi, kilti pyktis dėl išgyventos neteisybės, atsirasti noras praleidinėti pamokas, vengti eiti į mokyklą, gali prastėti vaiko akademiniai rezultatai.

Vaikai ne visuomet drįsta dėl patiriamų ar pastebėtų patyčių kreiptis pagalbos į mokytojus ar kitus suaugusiuosius. Tikėtina, kad nuotolinio mokymosi metu kreiptis pagalbos gali būti dar sunkiau, nes mokytojai nėra paprastai prieinami, jie nėra fiziškai šalia vaikų, todėl vaikams reikia rasti jiems tinkamą nuotolinį kanalą, kuriuo jie galėtų kreiptis pagalbos. 

Socialinė pedagogė, psichologė, klasių vadovai mokiniams ves edukacines veiklas ir supažindins kas tai yra elektroninės patyčios, kaip elgtis ir kur kreiptis jas patyrus. Klasėse vyks diskusijos, pokalbiai, pamokėlės patyčių tematika. Veiklų metu mokiniai kurs atvirukus nepažįstamam bendraamžiui, kuris yra nukentėjęs nuo elektroninių patyčių. Atvirukų parodą galėsite pamatyti gimnazijos internetiniame puslapyje.

Mokyklos psichologė Ana Giliun skatins dalyvauti mokyklos bendruomenę „Vaikų linijos“ organizuojamoje nuotolinėje konferencijoje „Patyčios tarp mokinių – ką darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis“, skirtą ugdymo įstaigų darbuotojams ir visiems, kuriems aktuali patyčių prevencijos tema.

Socialinė pedagogė kvies gimnazijų I-IV klasių vadovus su auklėtiniais dalyvauti Vilniaus m. „Pilaitės“ gimnazijos švietimo pagalbos specialistų organizuojamoje nuotolinėje konferencijoje „Ką norėčiau pasakyti mokytojui kitapus ekrano…“, skirtą mokiniams saugiai reikšti savo mintis, dalintis emocijomis ir jausmais.

Socialinė pedagogė Eglė Balčiūnienė

,,Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“ renginių planas 2021 m. kovo 8- 31 d. 

Accessibility