Projektai

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2020-2021 M.M.

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Data Klasė Koordinatoriai
1. Patyčių prevencijos projektas „Zipio draugai“ rugsėjis –gegužė 1a

Violeta Chvoinicka

2. Ilgalaikis mokyklinis projektas ,, Chrońmy naszą planetę“ rugsėjis- gegužė 1a-4a Halina Zaciško
3. Socialinių – emocinių įgūdžių programa- projektas “Antras žingsnis” rugsėjis – gegužė 1c, 2c Ilona Kutrevičienė
Daiva Rudaminienė
4. Socialinių – emocinių įgūdžių programa- projektas „ Įveikiame kartu“ spalis – gegužė 4c Edita Šafranovičienė
5. Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ rugsėjis –lapkritis 1c – 4c Ilona Kutrevičienė
6. Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė lapkritis 1c – 4c Nida Pileckienė
7. Rajoninis projektas „ Parašyk man“ spalis – gruodis 1c – 4c Edita Šafranovičienė
8. Mokyklinis projektas „Aš myliu savo senelius“ sausio 18 – 22 d. 1c – 4c Daiva Rudaminienė
9. Mokyklinis 4c klasės projektas „Aš būsiu penktokas“ gegužė 4c Edita Šafranovičienė
10. Mokyklinis 1c klasės projektas „Mokykla – antri namai“ spalis – gruodis 1c Ilona Kutrevičienė
11. Vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veikla. „Tinklinio pasaulyje“ spalis 26-30 Ig-IIg Valdemaras Šumskas
12. Tarptautinės jaunimo mainų programa Erasmus plius. Projektas „Startup 4 Youth“ liepa 8, Ig-IIIg Viačeslav Verbovik
Viktorija Dūkštė
13. Tarptautinės projektas „Razem dla edukacji“ Kuchnia Wileńska i Mazurska rugsėjis-gruodis 8a, Iga-IIga Valerija Orševska
Marijan Buinicki
14. Mokyklinis projektas „Romantizmo keliu“ spalis Elitesimo Lilija Voicechovska
Elžbieta Karpovič
Česlava Liachovič
15. Mokyklinis projektas „Gamtos pasaulyje cheminių ir biologiniu aspektu“ lapkritis-Balandis IIgac Ježi Borovik
Nijolė Motiejūnienė

Archyvai

Accessibility