ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Projektinė veikla

Gimnazija įgyvendina šiuos projektus:

Projektas „Knygų pasaulyje”

Šiuolaikinis gyvenimo tempas, technikos pasiekimai pateikia mokiniams vis naujesnių ir daugiau viliojančių pramogų –  kompiuterinių žaidimų, filmų. Visa tai išstumia knygą iš mokinių gyvenimo. Knyga buvo, yra ir  išliks  ne tik žinių, bet ir visaverčio kūrybiškumo šaltinis. Galima drąsiai teigti, kad knygos – ne tik neatsiejama laimingos vaikystės dalis, bet ir investicija  į išsilavinimą ir į ateitį. „Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą“ (Fransis Bekonas).

 Projekto tikslas: ieškoti būdų, kaip atkreipti mokinių dėmesį į knygas, jas pamėgti ir suvokti, kokia svarbi žmogaus gyvenime yra knyga,

Susipažinti su projekto nuostatais galite čia

Tarptautinis projektas  „Šiaurės šalių literatūros savaitė”

Šiaurės šalių literatūros savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ sąjungos vykdomas projektas, skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui bei pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra. Lapkričio 16 dieną 5 a ir 5 c klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Rasa Žyge ir Kristina Paslauskiene  dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurioje skaitė Malin Kivelä ir Martin Glaz Serup paveikslėlių knygos ištrauką „Jei sutiktum lokį“, iliustracijas kūrė Linda Bondestam. Pamokos metu penktokai aptarė šių metų plakato iliustraciją – Norvegijos dailininko Nikolajaus Astrupo „Revebjeller“ (Rusmenės). Mokiniai virtualiai (Google Earth pagalba) nukeliavo į Jölsterio apylinkes, apžiūrėjo šio dailininko pamiltą kraštovaizdį, įsitikino, kad Šiaurietiška gamta mus ne tik sieja, bet ir byloja mums apie įvairovę ir turtingumą atšiauriame Žemės lopinėlyje. Pamokos pabaigoje abiejų klasių mokiniai prie arbatos puodelio dalijosi savo įspūdžiais, pagamintomis šiaurietiškomis vaišėmis. Buvo smagu prisidėti dar kartą prie Šiaurės šalių organizuojamo renginio, pasidomėti šalimis, kurios yra Šiaurėje.

PROJEKTAS “Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone”.    

Avižienių gimnazijoje vyksta ES finansuojamas ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, VšĮ Vilniaus r. centrinės poliklinikos projektas “Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone”.    Projektas susideda iš 5 paskaitų ciklo: pirmosios  ir būtinosios pagalbos teikimas, sveika gyvensena ir priklausomybės, lyčių lygybė ir asmenų nediskriminavimas (tolerancijos skatinimas). Dalyvauja IIgc klasė.

Daugiau informacijos rasite:

https://sena.vrsa.lt/go.php/lit/Sveikos-gyvensenos-skatinimas-ir-moksleiviu-sveikatos-ratingumo-ugdymas-Vilniaus-rajone/2113

Erasmus+

Avižienių gimnazija įsijungė į projektą „Erasmus+“ (Tavo aplinka – europietiškos kultūros šaknys, kurioms priklausai ir tu)

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Vilniaus rajono Avižienių gimnazija įsijungė į projektą „Erasmus+“ ir jame dalyvaus 2 metus. Projekto pavadinimas e-nvironclusion. Šiame projekte tiesiogiai dalyvauja 2 anglų kalbos mokytojai ir keturi mokiniai amžiaus grupėje nuo 14 iki 19 metų. Tikimės, kad visa gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvaus siekiant įvykdyti projekto iškeltus uždavinius. Mūsų platformoje kartu su mumis veiks Vengrijos, Ispanijos ir Švedijos grupės.

Programa „Erasmus+“ yra integruota tarptautinė jaunimo programa, apimanti daug 2007-2013 metais vykdytų jaunimo programų („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“ ir kt.). Ji jungia jaunus žmones, skatina juos veikti, nebūti abejingiems, siekti užsibrėžtų tikslų

e-nvironcIusion yra projektas, kuriame atsispindi kultūrinė ir socialinė dalyvaujančių projekte aplinka. Tai mokymasis sudaryti galimybę išspręsti socialines problemas taikiu būdu, mokymasis komunikuoti, savigarbos ugdymas, siekis sumažinti mokinių, paliekančių mokyklą ankstyvame amžiuje, skaičių. Taip pat akcentuojama natūrali aplinka. Veiklos yra sutelkiamos ties gamtosaugos problemų suvokimu ir konkrečiais klausimais, tokiais kaip paveldo išsaugojimas, atliekų rūšiavimas, perdirbimas ir antrinių žaliavų naudojimas. Nagrinėjami ir aptariami įstatymai, priimti šioms problemoms spręsti konkrečiose šalyse, vedamas tarpkultūrinis dialogas tarp mokinių ir mokytojų.Projekte didelis dėmesys skiriamas inovatyvių skaitmeninių technologijų naudojimui bei mokinių kūrybiškumui.

Lapkričio pradžioje Avižienių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Viktorija Dūkštė buvo nuvykusi į Ispaniją į projekto koordinatorių susitikimą, kuriame taip pat dalyvavo mokytojai bei projektų koordinatoriai iš Vengrijos, Ispanijos, Švedijos bei Italijos. Susitikimas vyko 3 dienas ir jame buvo dalijamasi gerais mokymo ir mokymosi praktikos pavyzdžiais. Mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kuriuose buvo kalbama apie mokyklą kaip saugią erdvę, kurioje dominuoja lygybė, savitarpio supratimas, pagarba sau bei kitiems, neužmirštant savo šaknų ir tuo pat metu pritaikant šiuolaikines technologijas, kurios palengvina mokymosi procesą. Mokomasi tinkamai spęsti konfliktus, kalbama apie pagalbą mokiniui ne tik mokymosi bet ir socialiniais klausimais, taip pat didelis dėmesys skiriamas rūšiavimo problemoms spręsti, dalijamasi gerais pavyzdžiais. Susitikimo metu buvo aptartos TWINSPACE galimybės, padedančios bendradarbiauti bei dalintis informacija. Aplankytas COGERSA atliekų rūšiavimo bei perdirbimo centras. Susitikta su miestelio meru, jam pristatytas e – nvironclusion projektas, jo siekiai bei tikslai. Susitikimuose dalyvavo mokytojai, socialiniai darbuotojai bei psichologai, turintys ilgametes patirtis ir dalyvaujantys įvairiuose projektuose.

Kviečiame visą gimnazijos bendruomenę prisijungti prie vykdomo projekto, prisidėti prie gimnazijos vardo garsinimo už respublikos ribų, telkti bendruomenę ugdant kūrybingus, šiuolaikines technologijas ir jų galimybes pažįstančius, išprususius, žinančius nuolat kintančio pasaulio problemas ir joms neabejingus mokinius.

Daugiau skaityti galima čia 

Daugiau informacijos apie projektą: https://erasmus-plius.lt

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2017–2021 m. gimnazija dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu mokykla buvo aprūpinta pagal 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaičių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos priemonių bei įrangos komplektais, taip pat kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, o mokytojams buvo sukurta metodinė medžiaga dėl mokinių gebėjimų ugdymo naudojantis projekto metu gautomis mokymo priemonėmis ir įranga, kurią galima rasti projekto interneto svetainėje ,,Vedlys“ – https://www.vedlys.smm.lt

Daugiau informacijos apie projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu
https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

Raktai į sėkmę

2019 m. gruodžio 16-17 dienomis klasės vadovės Rasa Vaičiuvienė, Rita Andruškevič, Marija Kveten ir socialinė pedagogė Božena Butkevič dalyvavo LIONS QEST pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ mokymuose, kuriuos vedė vyr. instruktorė- konsultantė Daiva Šukytė.   Programa skirta vyresnių klasių mokiniams ir padeda stiprinti pilietinę atsakomybę bei esmines socialines, emocines, akademines kompetencijas ir darbo įgūdžius.  Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant projektai, kurie ugdo asmeninę ir socialinę atsakomybę, moko kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, suteikia galimybę pažinti ir mokytis iš realaus gyvenimo.

Mokymosi tarnaujant metodą turėjome įgyvendinti Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pelenė“. Direktorė Irena Jadzevičienė šiltai, svetingai mus sutiko bei parengė ,,Įgūdžių banko užsiėmimą“, kuriuo metu turėjome pagaminti priemonę ,,Pozityvių minčių ratą“ lopšelio-darželio pedagogams, bendruomenei, kaip įrankį suteikianti geras emocijas, padedanti kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, stiprinti savo asmeninę ir socialinę atsakomybę, suteikiantį galimybę pažinti ir mokytis iš realaus gyvenimo ir minčių.

Praktiniai užsiėmimai buvo įdomūs, skatinantys mąstyti, įkvepiantys ir naudingi. Norime, kad mūsų mokiniai augtų rūpestingais, atsakingais, laimingais ir aktyviais, tad tikime, kad ši programa – galimybė, kaip tai pasiekti.

Accessibility