Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė: Auksė Švažaitė
el. paštas: aukse.svazaite@gmail.com

Socialinės pedagogės Auksės Švažaitės darbo grafikas

Savaitės diena Konsultacijų laikas Pietų pertrauka Dokumentacijos tvarkymas, savišvieta, bendradarbiavimas ir kt. veikla
Pirmadienis 9.00 – 16.00 12.00 – 12.30 8.00 – 9.00
Antradienis 9.00 – 16.00 12.00 – 12.30 8.00 – 9.00
Trečiadienis 9.00 – 12.00 12.00 – 12.30 8.00 – 9.00
12.30 – 17.00
Ketvirtadienis 9.00 – 15.30 12.00 – 12.30 8.00 – 9.00
Penktadienis 9.00 – 14.00 12.00 – 12.30 8.00 – 9.00

Nekontaktinės valandos – lankymasis mokinių namuose, dokumentų pildymas, konsultacijos su kitais specialistais, pasiruošimas klasės valandėlėms, tėvų susirinkimams, tiriamasis darbas, metodinė veikla ir pan.

Kontaktinės valandos – mokinių, pedagogų, klasės vadovų ir kitų specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas gimnazijoje.

Gimnazijos socialinė pedagogė dirba vadovaudamasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais aktais, pareigybine instrukcija, etikos principais.
   

Socialinio pedagogo veiklos gairės:
padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

    Funkcijos:
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
3. teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
4. korekcinė (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
5. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
6. šviečiamoji (informuoja, aiškina);
7. prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. socialinio ugdymo.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (SOCIALINIO PEDAGOGO) DARBO

Prioritetas – užtikrinti gerą mokinių savijautą mokykloje.

Tikslas –vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:

 • Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų.
 • Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje.
 • Skatinti mokinių atsakomybę už lankomumą, elgesį, už savo žinias, ugdyti pareigingumo jausmą.
 • Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
 • Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti seminarus.

SVARBIAUSI DALYKAI, KURIUOS REIKIA ŽINOTI APIE VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ LIETUVOJE

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/svarbiausi-dalykai-kuriuos-reikia-zinoti-apie-vaiko-teisiu-apsauga-lietuvoje.html

Asociacijos:

 1. Lietuvos švietimo pagalbos asociacija http://www.socped.lt
 2. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija http://www.lspa.lt
 3.  Vaiko širdys http://www.vaikosirdis.lt/apie-mus
 4. Lietuvos vaikų vėžio asociacija “Paguoda” http://www.paguoda.lt/kontaktai
 5. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija http://www.vjpa.lt
 6. Prieš tėvų atstūmimą http://www.pries-tevu-atstumima.lt/
 7. Kitoks vaikas http://www.kitoksvaikas.lt/
 8. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ http://www.lietausvaikai.lt/
 9. Lietuvos emocinės paramos tarnybos asociacija http://www.klausau.lt

Archyvai

Accessibility