ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė: Auksė Švažaitė
el. paštas: aukse.svazaite@gmail.com

Socialinės pedagogės Auksės Švažaitės darbo grafikas 2021/2022 m. m.

Savaitės diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00-15.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Antradienis 8.00-15.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Trečiadienis 8.00-15.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Ketvirtadienis 8.00-16.30 9.00-14.30 8.00-9.00; 14.30-16.30
Penktadienis 8.00-15.30 9.00-13.30 8.00-9.00; 13.30-15.30
Pietų pertrauka 12.00-12.30

Nekontaktinės valandos – Darbo laikas skirtas konsultacijoms su specialistais, susitikimams su socialiniais partneriais, tiriamajam darbui, savišvietai, organizaciniam, prevenciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už švietimo įstaigos ribų.

Kontaktinės valandos – Mokinių, gimnazijos pedagogų tėvų (globėjų, rūpintojų) gimnazijoje konsultavimas.

Gimnazijos socialinė pedagogė dirba vadovaudamasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais aktais, pareigybine instrukcija, etikos principais.
Socialinio pedagogo veiklos gairės:
padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

    Funkcijos:
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
3. teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
4. korekcinė (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
5. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
6. šviečiamoji (informuoja, aiškina);
7. prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. socialinio ugdymo.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (SOCIALINIO PEDAGOGO) DARBO

Prioritetas – užtikrinti gerą mokinių savijautą mokykloje.

Tikslas –vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:

 • Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų.
 • Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje.
 • Skatinti mokinių atsakomybę už lankomumą, elgesį, už savo žinias, ugdyti pareigingumo jausmą.
 • Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
 • Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti seminarus.

SVARBIAUSI DALYKAI, KURIUOS REIKIA ŽINOTI APIE VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ LIETUVOJE

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/svarbiausi-dalykai-kuriuos-reikia-zinoti-apie-vaiko-teisiu-apsauga-lietuvoje.html

Asociacijos:

 1. Lietuvos švietimo pagalbos asociacija http://www.socped.lt
 2. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija http://www.lspa.lt
 3.  Vaiko širdys http://www.vaikosirdis.lt/apie-mus
 4. Lietuvos vaikų vėžio asociacija “Paguoda” http://www.paguoda.lt/kontaktai
 5. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija http://www.vjpa.lt
 6. Prieš tėvų atstūmimą http://www.pries-tevu-atstumima.lt/
 7. Kitoks vaikas http://www.kitoksvaikas.lt/
 8. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ http://www.lietausvaikai.lt/
 9. Lietuvos emocinės paramos tarnybos asociacija http://www.klausau.lt

Archyvai

Accessibility