ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Spec. pedagogė

Spec. pedagogė:  Edita Romanovska-Čepėnienė
el. paštas:  edita.romanovska@gmail.com
tel::  +370 600 25 199

Spec. pedagogės 2021 – 2022 m. m. darbo grafikas

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos*
Pirmadienis   13.00-17.00
Antradienis 8.00-9.40
11.05-11.50
14.00-14.45
 
Triečiadienis   9.00-10.00
Ketvirtadienis    
Penktadienis 8.55-10.45
12.10-14.45
 

*Darbas VGK komisijoje, bendradarbiavimas su Vilniaus raj. PPT tarnybomis, savišvieta, dokumentacijos pildymas, tėvų konsultavimas.

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus;
  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis gimnazijos bendruomenėje;
  • atlikti mokinių pirminį pedagoginį vertinimą;
  • konsultuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus (globėjus) ir mokytojus;
  • dalyvauti gimnazijos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su gimnazijos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais;
  • bendradarbiauti su  psichologine – pedagogine tarnyba.
Accessibility