ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros specialistė: Irena Lipnevič
el. paštas: irena.lipnevic@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.00 – 17.00 11.30 – 12.00
Antradienis 7.00 – 17.00 11.30 – 12.00
Trečiadienis  
Ketvirtadienis 7.00 – 17.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.00 – 17.00 11.30 – 12.00

*Antrą mėnesio trečiadienį dirba Dūkštų pagrindinėje mokykloje.

Tikslai ir uždaviniai

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos gimnazijoje

  • Atlikti mokinių sveikatos vertinimą.
  • Bendradarbiauti su gimnazijos administracija, su klasės auklėtojais, mokytojais.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių. galimybės dalyvauti sporto varžybose, teikimas kūno kultūros mokytojams.

Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma remiantis šiais teisės aktais:

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0/asr

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Accessibility