ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Sveikatos stiprinimas

Gimnazijoje įgyvendinamas projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone

Daugiau informacijos apie projektą: https://sena.vrsa.lt/go.php/lit/Sveikos-gyvensenos-skatinimas-ir-moksleiviu-sveikatos-ratingumo-ugdymas-Vilniaus-rajone/2113

Mokykla dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo projekte ,,Sveikatiada

Daugiau informacijos apie projektą: http://sveikatiada.lt

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de4309b0839211e993ffd4361ddf8976

Daugiau informacijos apie projektą: 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras http://www.smlpc.lt

Accessibility