Tėvams

Gerb. tėveliai,

Avižienių gimnazija – švietimo įstaiga,  puoselėjanti gilias patriotines ir kultūrines tradicijas.

Gimnazija 2019-2020 m.m. komplektuoja priešmokyklinio ugdymo grupę, pirmąją klasę, taipogi priimami mokiniai į kitas klases. Veikia prailgintos dienos grupė.

Pedagoginę pagalbą teikia specialistai: logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė.

Gimnazijoje įvairi ir turtinga popamokinė veikla ir neformalusis ugdymas  (daugiau čia).

Priešmokyklinio ugdymo grupėje lietuvių mokomąja kalba ugdymas vykdomas pagal pirmąjį modelį.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje lenkų mokomąja kalba ugdymas vykdomas pagal penktąjį modelį.
Ugdymas vyksta nuo 8 iki 12 val.

Nuo 12 iki 18 val. veikia pailgintos dienos grupė.

Prašymai ir dokumentai priimami gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00.

Mokinių maitinimo tvarkaraštis

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Tėvų prašymai

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Vaiko brandumo mokytis vertinimas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Mokinių maitinimo organizavimas

Praleistų pamokų pateisinimas

Persirengimo spintelių mokiniams skyrimo ir naudojimosi tvarkos aprašas

Neatidėliokite vaikų sveikatos patikrų rudeniui!

Dėl mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Mokinio elgesio taisyklės

Socialiai remtinų mokinių maitinimo valgiaraštis

Accessibility