ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Ugdymas karjerai

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros specialistas gimnazijoje mokiniams teikia profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai paslaugas.

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) vykdymo tvarkos aprašas (pridedama)

Konsultuoja mokinius, tėvus ir pedagogus įvairiais ugdymo karjerai klausimais

UGDYMO KARJERAI KRUPĖS NARIAI LAIKAS VIETA
Buinickas Marijan – istorijos mokytojas
m.buinickas@gmail.com
Trečiadienį 13.05 – 13.50 Biblioteka
Giliun Ana – psichologė
ana.zukovska.ad@gmail.com
Penktadienį 12.00 – 15.00 Psichologo kabinetas
Jermolajeva Stanislava – bibliotekininkė
stase.avm.biblioteka@gmail.com
Ketvirtadienį 14.00 – 15.00 Biblioteka

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Informacija stojantiesiems

Konkursinio balo skaičiuoklė https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Studijų programos (AIKOS)  https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=b4284c3d-73c7-4fc8-8fc4-c9bb8d03317e

Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt

Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt

Studijos užsienyje

https://www.kastu.lt

https://kalba.lt

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Darbo paieška

Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui

Karjeros valdymo informacinė sistema https://karjera.lt

Lietuvos karjeros portalas http://www.cv.lt

Darbo skelbimai https://www.cvmarket.lt

Mobilumo portalas EURES https://eures.uzt.lt

Gyvenimo aprašymo rengimas (Europass) http://www.europass.lt/cv

Accessibility