ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Ingrida Sosnovskienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Ana Giliun, psichologė.

Sekretorė – Edita Šafranovičienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Auksė Švažaitė, socialinė pedagogė

Valdemaras Šumskas, kūno kultūros mokytojas,

Lilija Voicechovska, lenkų kalbos mokytoja,

Ana Giliun, psichologė,

Irena Lipnevič, sveikatos priežiūros specialistė,

Edita Romanovska-Čepenienė, specialioji pedagogė,

Joana Stapčinskienė, logopedė,

Alina Mažul, vyresn. soc. darbo organizatorė.

Accessibility