ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Vaikų priėmimas į gimnaziją

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8

Prašymus dėl priėmimo į gimnazijos 1–12 klases priima raštinės vedėja: Tatjana Jermakovič, (8-5)2403344, gimnazijaavizieniu@gmail.com nuo 8.00 iki 16.00.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnazijos / mokyklos 1–12 klases (pridedama)

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

Mokymo sutarčių formos (pridedama)

Accessibility